PRODEJ MOŽNÝ AŽ OD 21+ LET VĚKU!

Obchodní podmínky

Provozovatel:

Handelsgesellschaft Ost, s.r.o.
Kamenná prodejna
Skalky 2047/74
Nový Jičín, 741 01
IČ: 09339591
DIČ: CZ09339591
Zastoupeno: Markem Jasným
Otevírací doba: Pondělí – Pátek 8:00 – 17:30

Úvod

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi Provozovatelem a kupujícími v rámci prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu Gorilla HHC.

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, samotná smlouva pak vzniká na základě jejího potvrzení Provozovatelem. Provozovatel je oprávněn odmítnout objednávku bez udání důvodu.

2. Platební podmínky

Ceny jsou uváděny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Platba za objednávku je možná prostřednictvím platebních metod uvedených na webu. Provozovatel je oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení kupní ceny předem.

3. Dodací podmínky

Zboží je dodáváno na adresu uvedenou kupujícím. Riziko škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

4. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Provozovatel se zavazuje vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu.

5. Reklamační řád

V případě vad zboží se řídí kupující reklamačním řádem provozovatele.

6. Ochrana osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje kupujících v souladu s platnými zákony ČR a na základě souhlasu kupujícího.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.1.2023 a nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky a dohody. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto VOP bez předchozího oznámení.

8. Záruka a servis

Všechny produkty nabízené na našem e-shopu jsou legální a prošly přísnou kontrolou kvality. Poskytujeme záruku na všechny produkty, pokud není uvedeno jinak. Pokud má kupující problémy s produktem nebo potřebuje servis, měl by se obrátit na nás prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu.

9. Elektronické komunikace

Při návštěvě našeho e-shopu nebo odesílání e-mailů kupující komunikuje s námi elektronicky. Souhlasí s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a ostatní komunikace, které poskytujeme elektronicky, splňují jakékoliv právní požadavky, že takové komunikace musí být písemné.

10. Autorská práva

Veškerý obsah našeho e-shopu, včetně textů, grafiky, log, obrázků, zvukových klipů, digitálních downloadů a software, je majetkem Gorilla HHC nebo jeho dodavatelů obsahu a je chráněn mezinárodními autorskými zákony.

11. Omezení odpovědnosti

Nejsme odpovědní za škody, které vzniknou v důsledku používání, nebo neschopnosti použití našich produktů. Naše odpovědnost za jakékoliv produkt zakoupený prostřednictvím našeho e-shopu je striktně omezena na jeho kupní cenu.

12. Rozhodné právo

Tyto VOP a jakékoliv smlouvy uzavřené v souladu s těmito podmínkami se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky.

13. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.1.2023 a nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky a dohody. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto VOP bez předchozího oznámení.


 

Zpět do obchodu
Používáme ověření věku Adulto